Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2310/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 2310/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2310/TCT-PCCS
V/v: Tờ khai hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Công ty sản xuất nến cao cấp AIDI Việt Nam có công văn số 01/CV ngày 10/5/2006 về việc hoàn thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản d, điểm 1, mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT có quy định 1 trong những điều kiện, thủ tục cần thiết đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế theo quy định phải có: "Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu". Căn cứ quy định trên, ngày 21/4/2006 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1471/TCT-PCCS trả lời Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đề nghị Công ty sản xuất nến cao cấp AIDI Việt Nam đảm bảo đủ thủ tục hồ sơ theo quy định mới hoàn thuế GTGT.

Sau khi tham khảo ý kiến của Tổng cục Hải quan thì việc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện sao y bản chính trên tờ khai hải quan của Công ty sản xuất nến cao cấp AIDI có ghi "không có giá trị hoàn thuế" là thiếu nội dung mà phải ghi đầy đủ là "không có giá trị hoàn thuế nhập khẩu". Do đó trường hợp Công ty sản xuất nến cao cấp AIDI Việt Nam đã làm thủ tục hải quan thực xuất khẩu mặt hàng nến sang Mỹ có một số Tờ khai hải quan xuất khẩu do đơn vị vận chuyển nội địa làm mất nhưng sau đó đã được cơ quan hải quan cấp bản sao và có xác nhận là sao y bản chính. Vì vậy trường hợp này cần được xem xét tiếp.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tờ khai hải quan, đối chiếu hợp đồng Công ty ký với nước ngoài; chứng từ thanh toán của bên nước ngoài; nếu phù hợp thì hoàn thuế GTGT đầu vào cho Công ty. Công ty phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai đề nghị hoàn thuế trong trường hợp nêu trên và phải đảm bảo cam kết các tờ khai hải quan này chưa được hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh được biết và xem xét giải quyết đối với Công ty sản xuất nến cao cấp AIDI Việt Nam./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty sản xuất nến cao cấp AIDI Việt Nam;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2310/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.415

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209