Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2305/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của công ty cổ phần

Số hiệu: 2305/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2305/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế đối với  hoạt động chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Cục thuế tỉnh Đồng Nai 
Công ty cổ phần tấm lợp  VLXD Đồng Nai 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn đề ngày 01/02/2006 của Công ty cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai (Công ty VLXD Đồng Nai) về việc "thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của công ty cổ phần" (bản photocopy công văn gửi kèm); về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề Công ty VLXD Đồng Nai hỏi, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4286/TCT-PCCS ngày 25/11/2005 về việc "xác định nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất để góp vốn" trả lời Cục thuế tỉnh Đồng Nai; nay Tổng cục Thuế hướng dẫn thêm như sau:

1/ Trường hợp Công ty VLXD Đồng Nai chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất cho Công ty TNHH thương mại vật liệu xây dựng Đoàn Đức (Công ty Đoàn Đức), sau đó Công ty Đoàn Đức thực hiện các thủ tục để chuyển giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất đó vào Liên doanh thì Công ty VLXD Đồng Nai phải tính, nộp thuế GTGT như sau: về giá trị đất thuê thực hiện chuyển cho đơn vị khác thuê theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai sẽ không phải nộp thuế GTGT, đối với tài sản đầu tư trên đất phải kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với phần thu nhập có được từ hoạt động chuyển nhượng này theo hướng dẫn tại công văn số 4286/TCT-PCCS ngày 25/11/2005 của Tổng cục Thuế (nêu trên).

2/ Trường hợp Công ty VLXD Đồng Nai ký hợp đồng chuyển nhượng với Công ty Đoàn Đức toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và hạ tầng trên đất đã góp vào liên doanh với tư cách là một đối tác trong liên doanh theo giấy phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quyền sử dụng đất của Công ty VLXD Đồng Nai đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Liên doanh sử dụng thì hoạt động chuyển nhượng đó là chuyển nhượng vốn.

Công ty VLXD Đồng Nai không phải tính và nộp thuế GTGT đối với giá trị vốn chuyển nhượng bao gồm cả giá trị tài sản đầu tư trên đất, nhưng Công ty vẫn phải kê khai và nộp thuế TNDN đối với phần thu nhập có được từ hoạt động này theo hướng dẫn tại Điểm 7, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn tại Mục V, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Thời gian phải kê khai, nộp thuế TNDN là ngày thực hiện chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Công ty trong liên doanh không phụ thuộc vào thời gian thanh toán tiền theo thỏa thuận giữa hai công ty.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai kiểm tra cụ thể hợp đồng chuyển nhượng và các quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xác định quyền sử dụng đất để giải quyết theo hướng dẫn trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2305/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.536

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182