Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2300/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Tất Tiếp
Ngày ban hành: 28/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2300/BNN-KH
V/v: Thẩm định phí xuất hàng dự trữ quốc gia.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Quản lý giá

Theo đề nghị của Cục Quản lý giá Bộ Tài chính về việc xin ý kiến chi phí xuất DTQG thuốc bảo vệ thực vật năm 2010 tại công văn số 95/CQLG-NLTS ngày 25/4/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Thực hiện các Quyết định Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 5/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1079/QĐ-BNN-BVTV ngày 27/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật để hỗ trợ cho các địa phương phòng trừ dịch rầy nâu, Công ty Cổ phần Quốc tế Hòa Bình đã xuất dự trữ quốc gia được 77,5 tấn Aperlaur 100 WP cho các địa phương để dập dịch.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý với dự thảo phương án chi phí xuất dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật năm 2010 của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính là 240.874.700 đồng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Cục Quản lý giá kịp thời thẩm định và trình Bộ Tài chính giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2300/BNN-KH ngày 28/04/2011 về thẩm định phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.283

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159