Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 23/TCT-PC năm 2015 xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 23/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Dương Văn Lâm
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/TCT-PC
V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2925/CT-THNVDT ngày 10/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về vướng mắc trong áp dụng mẫu biểu xử lý vi phạm hành chính v thuế. Về vn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 16/5/2014, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1763/TCT-PC gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương và các Cục Thuế hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính v thuế qua thanh tra, kiểm tra, trong đó tại Điểm 1 Công văn số 1763/TCT-PC ngày 16/5/2014 đã hướng dẫn rõ về áp dụng mẫu biu xử phạt vi phạm hành chính.

Đnghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, quản lý thuế và Công văn số 1763/TCT-PC ngày 16/5/2014 để thực hiện.

(Bản phô tô Công văn số 1763/TCT-PC ngày 16/5/2014 đính kèm)

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, PC(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Dương Văn Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 23/TCT-PC năm 2015 xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.220
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31