Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 23/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/TCT-ĐTNN
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty trách nhiệm hữu hạn HAL Việt Nam

 

Trả lời công văn số H051129-1/KT ngày 29/11/2005 của Công ty TNHH Hal Việt Nam về thuế đối với hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật từ công ty mẹ ở nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Hal Việt Nam ký hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với Công ty Hiroshima Aluminum dưới hình thức cung cấp các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản xuất sản phẩm, đào tạo cho các kỹ thuật viên và công nhân,… thì khoản phí hỗ trợ kỹ thuật Công ty Hal trả cho phía nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế TNDN áp dụng đối với tiền bản quyền theo quy định tại Thông tư trên. Doanh thu chịu thuế trong trường hợp này ngoài phần giá trị hợp đồng còn bao gồm cả các chi phí do bên Việt Nam chi trả như chi phí vé máy bay, chỗ ăn ở cho chuyên gai nước ngoài…

2. Chi phí được ghi nhận là chi phí hợp lý là các khoản chi phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

3. Các cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phát sinh thu nhập có nghĩa vụ nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận được. Việc xác định số thuế TNCN phải nộp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004, Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết. Đề nghị Công ty làm việc với Cục thuế thành phố Hà Nội và cung cấp hợp đồng cùng các tài liệu liên quan để được xem xét và hướng dẫn cụ thể về thuế./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 23/TCT-ĐTNN ngày 03/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật từ công ty mẹ ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.379

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!