Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2296/BTC-CST về việc nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2296/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Khắc Liêm
Ngày ban hành: 29/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2296/BTC-CST
V/v nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quyết Thắng.

Trả lời Đơn đề nghị số 03 CV/Đ/N của Công ty TNHH Quyết Thắng đề nghị miễn nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09/11/2005 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thì: “Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được quy định bằng số tiền tuyệt đối tính trên một đơn vị sản phẩm khoáng sản tại nơi khai thác” nên không phân biệt mục đích khai thác, công nghệ khai thác, giá trị của từng loại khoáng sản tại các địa bàn khác nhau.

- Điểm 3 Công văn số 11674/BTC-CST ngày 22/9/2006 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: “Trường hợp đơn vị thực hiện việc đào đất để làm móng công trình, đào đất chỗ cao để đắp vào chỗ thấp trong cùng một công trình hoặc đào phá móng đường, mặt đường, nền nhà cũ để san lấp ngay trên cùng công trường đang thi công xây dựng thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cho việc làm đất trong quá trình thi công”. Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Quyết Thắng tận dụng đất để sản sản xuất thử gạch là hoạt động khai thác đất, không thuộc trường hợp nêu trên.

- Về đề nghị miễn phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản của công ty: Điều 21 Pháp lệnh phí và lệ phí quy định: “Chính phủ quy định việc miễn, giảm phí, lệ phí trong trường hợp cần thiết”. Tuy nhiên, tại Nghị định số 137/2005/NĐ-CP của Chính phủ không có điều khoản quy định về miễn, giảm phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Vì vậy, đề nghị công ty TNHH Quyết Thắng nộp phí theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính trả lời công ty TNHH Quyết Thắng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
-Như trên;
-Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
-Vụ PC, NSNN
-Tổng cục Thuế;
-Lưu:VT,Vụ CST(CST 3).

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2296/BTC-CST về việc nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.364
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116