Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 22854/CT-TTHT năm 2017 không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 22854/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 24/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22854/CT-TTHT
V/v không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH dịch vụ kế toán VBP
Địa chỉ: Phòng 804 tòa nhà hành Đông, 132 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam
MST: 0104787543

Cục thuế TP Hà Nội nhận được thông báo không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của “Công ty TNHH dịch vụ kế toán VBP” do không đủ nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại đơn vị. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012 và thay thế Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 03/4/2008 của Bộ Tài chính).

+ Tại Điều 3 Chương II quy định về nhân viên đại lý thuế, cụ thể:

1. Nhân viên đại lý thuế phải có đủ các điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam.

b) Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp.

c) Là thành viên sáng lập hoặc có hợp đồng lao động làm việc trong tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

2. Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại một (01) đại lý thuế.

3. Đại lý thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kiểm tra, xác nhận các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này đối với nhân viên đại lý thuế.”

+ Tại Điều 6 Chương III quy định về điều kiện làm đại lý thuế:

“Điều 6. Điều kiện làm đại lý thuế

Đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau:

1. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

2. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.”

- Căn cứ Danh sách Đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của Tổng cục Thuế thì đến thời điểm tra cứu ngày 14/04/2017, có 02 nhân viên đi lý thuế đang hành ngh dịch vụ làm thủ tục về thuế tại đơn vị, bao gồm: Tú Nam - chứng chỉ số 2011001093; Trần Thúy Hạnh - chứng chỉ số 2015002587.

- Căn cứ Thông báo số 20170410/TB ngày 10/4/2017 của Công ty TNHH dịch vụ kế toán VBP về việc thông báo giảm 02 nhân viên có tên trên: Vũ Tú Nam - chng ch số 2011001093; Trần Thúy Hạnh - chứng chỉ số 2015002587.

- Căn c công văn số 170410/CV ngày 10/4/2017 của Công ty TNHH dịch vụ kế toán VBP về việc xin hủy đăng ký đại lý thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH dịch vụ kế toán VBP không đủ điều theo quy định tại Điều 6 Chương III Thông tư số 117/2012/TT-BTC “Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế” thì Công ty không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH dịch vụ kế toán VBP được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Quận Ba Đình;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 22854/CT-TTHT năm 2017 không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


237

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114