Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2283/ĐCKS-KTĐCKS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Người ký: Lại Hồng Thanh
Ngày ban hành: 05/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2283/ĐCKS-KTĐCKS
V/v trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Coneco Miền Trung.

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Coneco Miền Trung

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhận được Công văn số 7062/VPCP-ĐMDN ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Coneco Miền Trung trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về bất cập trong tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sn. Sau khi nghiên cứu nội dung, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trả lời Công ty như sau:

1. Liên quan đến bất cập cách tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, ngày 22 tháng 7 năm 2019, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có Văn bản số 1812/ĐCKS-KTĐCKS để trả lời, hướng dẫn Công ty về hệ số nở rời, cách quy đổi giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định trong Thông tư số 38/2017/BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

2. Về nội dung câu hỏi lần này của Công ty, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có ý kiến như sau:

- 1m3 đá sau nổ mìn (sau khai thác) tương đương với 0,689m3 đá trong tự nhiên (chưa khai thác) có giá tính thuế tài nguyên là 80.000đồng/m3. Như vậy, 1m3 đá trong tự nhiên có giá là: 80.000 : 0,689 = 116.110 đồng/m3.

- Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định như sau: “3. Khoáng sản nguyên khai là sản phẩm tài nguyên của khoáng sản, đã khai thác, không còn ở trạng thái tự nhiên nhưng chưa qua đập, nghiền, sàng, phân loại hoặc các hoạt động khác để nâng cao giá trị khoáng sản sau khai thác.

Theo nội dung kiến nghị của Công ty có nêu đá có kích thước 1x2 cm (đã qua đập, nghiền, côn, sàng,...) được chế biến từ đá nguyên khai, như vậy đây là sản phẩm tài nguyên của khoáng sản đã khai thác và đã qua các công đoạn tạo ra các sản phẩm (đá 1x2cm; 2x4cm; ....) phục vụ cho nhu cầu của thị trường.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để Công ty biết và thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (bản giấy);
- Thứ trưởng Trần Quý Kiên (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- TCT Đỗ Cảnh Dương (để báo cáo);
- PTCT Bùi Vĩnh Kiên;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, KTĐCKS, K(08);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lại Hồng Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2283/ĐCKS-KTĐCKS ngày 05/09/2019 về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.307

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149