Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2281/TCT/NV3 ngày 25 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế nguyên vật liệu NK để sản xuất hàng XK

Số hiệu: 2281/TCT/NV3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2281/TCT/NV3
V/v: chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế nguyên vật liệu NK để sản xuất hàng XK

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ Hoàng Gia
(Địa chỉ: 9A Thi Sách, phường Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 01/ROYAL/2003 ngày 17/02/2003 của công ty TNHH thương mại- dịch vụ Hoàng Gia về chứng từ thanh toán trong hồ sơ xin hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết g, điểm 1, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 và Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chỉ tiêu thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; công văn số 240 TC/TCT ngày 19/01/2000 của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế đối với NVL nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; Công văn số 1482TC/TCT ngày 11/04/2000 của Bộ Tài chính về chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu; công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 01/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện thanh toán tiền bán hàng hoá dịch vụ xuất khẩu qua Ngân hàng; công văn số 263/CV-QLNH ngày 06/05/2003 của nnhn Việt Nam về chứng từ thanh toán thì: Việc thanh toán xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với nước ngoài được thực hiện theo thông lệ quốc tế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Riêng đói với các nước láng giềng, tuỳ thuộc vào hiệp định thanh toán ký giữa hai nước thì doanh nghiệp được phép thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc VND thông qua hệ thống ngân hàng theo phương thức quy định tại các Hiệp định về thanh toán đã ký (đối với các hình thức thanh toán này các doanh nghiệp phải xuất trình các chứng từ thanh toán là xác nhận của Ngân hàng về các hình thức thanh toán bằng ngoại tệ). Ngoài ra, người không cư trú và người không cư trú là tổ chức và cá nhân nước ngoài) được swr dụng Đồng Việt Nam từ tài khoản VND mở tại Ngân hàng để thanh toán tiền hàng hoá và dịch vụ cho người cư trú (chủ yếu là tổ chức và cá nhân ở trong nước. Trường hợp thanh toán bằng USD tiền mặt, doanh nghiệp phải xuất trình giấy phép của Ngân hàng Nhà nước về việc cho thu bằng tiền mặt từ xuất khẩu (ở trung ương do Vụ quản ngoại hối- Ngân hàng Nhà nước cấp, ở địa phương so Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới cấp). Ngoài ra, doanh nghiệp càn xuất trình xác nhận của Ngân hàng Thương mại nơi mở tài khoản về việc đã nộp số ngoại tệ (USD) tiền mặt thu được vào tài khoản theo các nội dung quy định tại giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp công ty TNHH thương mại- dịch vụ hoàng Gia, nếu chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu đáp ứng đủ các điều kiện và thủ tục nêu trên thì sẽ được hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty TNHH thương mại- dịch vụ Hoàng Gia được biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2281/TCT/NV3 ngày 25 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế nguyên vật liệu NK để sản xuất hàng XK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.995
DMCA.com Protection Status