Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2269/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2269/TCT-ĐTNN
v/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2005

Kính gửi :

- Công ty CNCP Tnhh Pou Sung Việt Nam
- Cục thuế tỉnh đồng nai

Trả lời công văn số 02/PS-CV ngày 01/7/2005 của Công ty Công nghiệp cổ phần (CNCP) Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) POU SUNG Việt Nam về các quy định về hạch toán và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tài sản phục vụ các hoạt động phúc lợi (nhà ăn, ký túc xá, trạm y tế…), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 06, Chuẩn mực số 03 (ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính); Điểm 1, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Điểm 1.2.b, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, thì doanh nghiệp chỉ được tính vào chi phí hợp lý phần trích khấu hao của tài sản cố định (TSCĐ) sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và chỉ được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với việc mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Do vậy, trường hợp Công ty Công nghiệp cổ phần TNHH POU SUNG Việt Nam xây dựng công trình là TSCĐ phục vụ các hoạt động phúc lợi (nhà ăn, ký túc xá, trạm y tế…) và mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ cho các công trình này thì không được tính khấu hao nhà và chi phí mua vật dụng này vào chi phí hợp lý.

Phần thuế GTGT đầu vào phát sinh trong quá trình xây dựng các công trình này không được kê khai khấu trừ và không được tính vào chi phí hợp lý, mà phải tính vào giá trị của công trình (tính vào nguyên giá của tài sản cố định).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Công nghiệp Cổ phần TNHH POU SUNG Việt Nam và Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2269/TCT-ĐTNN ngày 15/07/2005 về hạch toán và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tài sản phục vụ các hoạt động phúc lợi do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.281

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!