Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2265/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2265/TCT-ĐTNN
v/v: hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)  đối với dự án xây dựng Cầu Bính

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Cục thuế thành phố Hải Phòng
- Ban quản lý xây dựng Cầu Bính

 

Trả lời công văn số 516/CT-ĐTNN ngày 31/5/2005 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty Shimizu Sumitomo, nhà thầu chính thực hiện dự án xây dựng cầu Bính, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 và công văn số 06 TC/TCT ngày 2/1/2004 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty Shimizu Sumitomo và chủ dự án ký hợp đồng không có thuế GTGT thì Công ty được hoàn thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho việc xây dựng công trình theo hợp đồng ký với chủ dự án. Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào không dùng cho công trình, hạng mục công trình đã thực hiện hoặc hoàn thành bàn giao không được hoàn thuế GTGT.

Trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào để kê khai hoàn thuế GTGT của Công ty lớn hơn tổng giá trị công trình hoàn thành do chủ dự án xác nhận, khi xác định số thuế GTGT được hoàn, đề nghị Cục thuế thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra để xác định hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng đúng mục đích là xây dựng công trình cầu Bính theo hợp đồng ký với chủ dự án. Đồng thời, đề nghị chủ dự án phối hợp trong việc đối chiếu những hàng hóa, dịch vụ không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ký với chủ dự án để xác định chính xác số thuế GTGT được hoàn và được tính vào giá trị vốn của dự án.

Sau khi tiến hành kiểm tra, đề nghị Cục thuế thành phố Hải Phòng có báo cáo kết quả kiểm tra và hoàn thuế về Tổng cục Thuế.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b). 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2265/TCT-ĐTNN ngày 14/07/2005 về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.650

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!