Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2264/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2264/TCT-ĐTNN
V/V: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Công ty liên doanh việt pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco)

Trả lời công văn số 0606 KT/PRO ngày 6/6/2005 của Công ty Proconco về việc chính sách thuế đối với việc phân bổ chi phí chung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3 Mục I Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: các đơn vị hạch toán độc lập thuộc cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế riêng.

Điểm 3b Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001, Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính quy định các cơ sở hạch toán độc lập không được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN các Khoản chi phí chung do Công ty (trụ sở chính) phân bổ.

Mặt khác, cũng theo hướng dẫn tại các Thông tư trên cũng không quy định Công ty (trụ sở chính) phải phân bổ các Khoản chi phí chung cho các cơ sở hạch toán độc lập của mình.

Vì vậy, trường hợp Công ty có phát sinh các Khoản chi phí chung thì các Khoản chi phí này được hạch toán vào chi phí của Công ty, không phân bổ cho các cơ sở hạch toán độc lập. Trường hợp trong năm 2003, 2004 Công ty đã phân bổ chi phí chung cho Nhà máy ở Hải Phòng thì Công ty phải có văn bản gửi Cục thuế địa phương để được Điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh Proconco được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến


Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2264/TCT-ĐTNN ngày 14/07/2005 về việc chính sách thuế đối với việc phân bổ chi phí chung do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.781

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!