Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2263/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2263/TCT-ĐTNN
v/v: thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Văn phòng nhà thầu ipem – khu công nghiệp Đình Vũ

Trả lời công văn số 02/2005/CV ngày 1/6/2005 của Văn phòng nhà thầu IPEM – Khu công nghiệp Đình Vũ về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục I, Phần C, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: trường hợp Nhà thầu IPEM ký kết hợp đồng số DVDENG 20/04 ngày 4/6/2004 với Công ty liên doanh TNHH phát triển Đình Vũ để thực hiện gói thầu 4.2 vận chuyển, san gạt, lu lẻn và dầm chặt khoảng 1.000.000 m3 cát rời có nghĩa vụ nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định, cụ thể như sau:

- Giá trị gia tăng để tính thuế GTGT của nhà thầu là 50% trên tổng giá trị hợp đồng.

- Tỷ lệ % thuế TNDN là 2% trên tổng giá trị hợp đồng.

Việc nhà thầu IPEM phải nhập khẩu thiết bị là trạm bơm cát và các thiết bị đi kèm để phục vụ thi công, thực hiện hợp đồng không phải là hoạt động xây, lắp có bao thầu vật liệu và/ hoặc có cung cấp máy móc, thiết bị nên không được áp dụng mức giá trị gia tăng là 30% trên tổng giá trị hợp đồng để tính thuế GTGT của nhà thầu.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng nhà thầu IPEM-Khu công nghiệp Đình Vũ biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP.Hải Phòng
- Lưu VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2263/TCT-ĐTNN ngày 14/07/2005 về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của nhà thầu nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.271

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!