Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc thu tiền đất của các tổ chức trong nước

Số hiệu: 2257-TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cáp Quý Túc
Ngày ban hành: 05/01/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2257-TCT/NV7

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2257-TCT/NV7 NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 1996 VỀ VIỆC THU TIỀN ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào Pháp lệnh quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và các văn bản pháp quy, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2487 TC/TCT ngày 22-7-1996 và Công văn số 1553 TC/TCT ngày 12-8-1996, công văn số 1968 TCT/NV7 ngày 4-10-1996 của Tổng cục thuế hướng dẫn về việc "Triển khai thu tiền thuê đất". Đến nay còn một số điạ phương triển khai rất chậm, có địa phương chưa triển khai thu tiền thuê đất, vẫn thu thuế nhà đất đối với các tổ chức kinh tế đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh. Để thực hiện nghiêm túc pháp luật và chỉ đạo của Bộ, Tổng cục thuế yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện tốt việc triển khai thu tiền thuê đất như sau:

1- Vận dụng Thông tư số 856 LB/ĐC-TC ngày 12-7-1996 của Liên bộ Tổng cục Địa chính - Bộ Tài chính - Quyết định số 1357 TC/QĐ/TCT ngày 30-12-1995 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, không chờ khi có đầy đủ hợp đồng thuê đất của ngành chức năng Cục thuế mới triển khai. Trước mắt, Cục thuế căn cứ vào sổ bộ thuế nhà đất, triển khai tính, ra thông báo tạm nộp tiền thuê đất và đôn đốc các đơn vị thuộc diện thuê đất nộp đúng thời hạn số tiền thuê đất năm 1996 vào Kho bạc Nhà nước để các tổ chức có cơ sở hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất trong năm; khi có hợp đồng thuê đất chính thức sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp.

2- Tiền thuê đất phải nộp đúng Mục 21 của mục lục ngân sách (tiền thuê đất của các tổ chức trong nước) theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 2487 TC/TCT ngày 22-7-1996 củ Bộ Tài chính; nghiêm cấm nộp vào các mục khác của mục lục ngân sách.

Trường hợp cán bộ thuế trực tiếp thu tiền thuê đất thì sử dụng biên lai thu tiền CTT11 có đóng dấu (TIỀN THUÊ ĐẤT) để thu tiền và nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

3- Các địa phương chưa triển khai hoặc triển khai chậm thu tiền thuê đất; ngay trong tháng 11 năm 1996 phải tổ chức tính tiền thuê đất, thông báo nộp tiền thuê đất đến các đơn vị thuộc diện thuê đất. Tổ chức tốt việc thu tiền thuê đất, nộp tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước góp phần hoàn thành kế hoạch thu năm 1996 của toàn ngành.

4- Chậm nhất vào ngày 25-11-1996, cục thuế các tỉnh, thành phố phải có báo cáo lập bộ thu tiền thuê đất theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1357 TC/QĐ/TCT ngày 30-12-1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và tiến độ thu tiền thuê đất gửi về Tổng cục thuế (phòng NV7) để Tổng cục tổng hợp báo cáo Bộ.

Công tác này được coi như một đề mục để xem xét phong trào thi đua của đơn vị trong quý IV năm 1996.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo về Tổng cục thuế để xử lý thống nhất.

 

Cáp Quý Túc

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thu tiền đất của các tổ chức trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.059
DMCA.com Protection Status