Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2256/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc phân bổ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được khấu trừ

Số hiệu: 2256/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2256/TCT-ĐTNN
V/v: Phân bổ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

KÍNH GỬI: Công ty  TNHH MAERSK Việt nam

Trả lời thư đề ngày 25/4/2006 của Công ty TNHH Maersk Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc phân bổ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được khấu trừ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn quy định tại Mục II, Phần A và Điểm 12, Mục I, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì dịch vụ đại lý tàu biển, bao gồm cả dịch vụ thu phí và thanh toán hộ, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Do đó, trường hợp Công ty TNHH Maersk Việt Nam kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tiếp vận và dịch vụ đại lý tàu biển thì Công ty được khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đầu vào sử dụng cho việc cung cấp các dịch vụ nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Maersk Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. TP. HCM;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2256/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc phân bổ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được khấu trừ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.446
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145