Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2253/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu trong Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2253/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 17/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2253/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc miễn thuế hàng hóa NK trong Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1761/HQĐT-NV ngày 03/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp báo cáo vướng mắc thực hiện miễn thuế nhập khẩu máy làm lạnh chuyên dùng cho xe đông lạnh phục vụ dự án khuyến khích đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn thuế nhập khẩu máy làm lạnh:

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp, Công ty CP Thủy hải sản An Phú có dự án đầu tư “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu” và đã đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế với cơ quan Hải quan trong đó có 14 cái máy làm lạnh (trang bị cho xe tải đông lạnh). Công ty đã được miễn thuế nhập khẩu 04 cái máy làm lạnh theo tờ khai số 34/NĐT/CĐT-01 ngày 12/12/2007. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ dự án đầu tư “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu” nêu trên, Công ty có đăng ký 07 hạng mục hàng hóa nhập khẩu nhưng tại hạng mục máy móc, thiết bị (một trong bảy hạng mục Công ty đã đăng ký) không thể hiện việc nhập khẩu máy làm lạnh (trang bị cho xe tải đông lạnh).

Qua xem xét hồ sơ và đối chiếu với quy định tại điểm a khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 và Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 thì mặt hàng máy làm lạnh thuộc nhóm máy móc, thiết bị. Do đó, trường hợp Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, xác định mặt hàng máy làm lạnh do Công ty CP Thủy hải sản An Phú nhập khẩu theo tờ khai số 34/NĐT/CĐT-01 ngày 12/12/2007 để tạo tài sản cố định, phục vụ đúng mục đích cho dự án khuyến khích đầu tư nêu trên và phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án thì thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm a, khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005.

2. Về việc thay đổi mục đích sử dụng:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, trường hợp số máy làm lạnh nhập khẩu theo tờ khai số 34/NĐT/CĐT-01 nêu trên của Công ty CP Thủy hải sản An Phú nếu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu nhưng thay đổi mục đích sử dụng, không khai báo với cơ quan hải quan thì Công ty bị ấn định số tiền thuế, tiền phạt phải nộp và tùy theo hành vi, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS (03b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2253/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu trong Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93