Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2252/TCT-TS của Tổng Cục thuế về thu phí tiền thuê đất

Số hiệu: 2252/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2252/TCT-TS
V/v: Thu tiền thuế đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 860/CT-TH&DT ngày 26/5/2006 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước vướng mắc về thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết c, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì: “Doanh nghiệp nhà nước đã được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào Mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,… trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 phải chuyển sang thuê đất quy định tại Khoản 2, Điều 73 Luật đất đai năm 2003”.

Theo đó, các công ty cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước là các doanh nghiệp nhà nước đã được nnnu giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào Mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây cao su) trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 thì nay phải chuyển sang thuê đất theo quy định. Diện tích đất tính tiền thuê đất là toàn bộ diện tích đất thuê do cơ quan Tài nguyên và Môi trường xác định tại hồ sơ địa chính.

Trước khi chuyển sang thuê đất, các công ty cao su phải quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp và phải nộp hết số còn phải nộp (nếu có) vào ngân sách nhà nước tính đến trước thời Điểm được chuyển sang thuê đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2252/TCT-TS của Tổng Cục thuế về thu phí tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.432

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182