Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2236/UBND-KT thực hiện Nghị định 23/2013/NĐ-CP về lệ phí trước bạ do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 2236/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 29/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2236/UBND-KT
V/v triển khai, thực hiện Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành thuộc Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Ngày 25/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2013.

Căn cứ quy định của Nghị định nêu trên và để đảm bảo tiến độ công việc,UBND Thành phố yêu cầu Cục Thuế Hà Nội và các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tốt một số nội dung sau:

1/ Cục thuế Hà Nội có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung quy định tại Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ. Các Quy định khác với quy định nêu trên về thu lệ phí trước bạn vẫn thực hiện theo quy định của Nhà nước và Thành phố hiện hành.

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách mới của Nhà nước và Thành phố về thu lệ phí trước bạn; Thực hiện niêm yết công khai Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo quy định tại các điểm thu lệ phí trước bạ.

- Khẩn trương xây dựng đề án mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) đăng ký lần đầu theo đúng quy định, phù hợp với thực tế trên địa bàn, báo cáo UBND Thành phố xem xét để trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định ban hành mức thu lệ phí trước bạ mới theo quy định tại Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ (hoàn thành công việc trong tháng 5/2013 để trình HĐND Thành phố tại kỳ họp giữa năm 2013).

2/ UBND các Quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Cục Thuế Hà Nội và các Sở, ban, ngành, UBND Quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2236/UBND-KT thực hiện Nghị định 23/2013/NĐ-CP về lệ phí trước bạ do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.314
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202