Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2236/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2236/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

Số: 2236/TCT-CS
V/v xử lý vi phạm pháp luật thuế.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 12369/CT-Ttra1 ngày 30/11/2007 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về xử lý vi phạm pháp luật thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng các văn bản để thực hiện xử lý vi phạm pháp luật.

Tại khoản 3 Điều 66 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định:

“3. Việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế đã xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được áp dụng theo quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm đó.

Trường hợp mức xử phạt đối với cùng một hành vi quy định tại Nghị định này nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được áp dụng mức xử phạt theo quy định của Nghị định này, kể cả trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản, nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ra quyết định xử lý hoặc đã ra quyết định xử lý nhưng đang trong thời hiệu giải quyết khiếu nại.”

Theo đó, trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế xảy ra trước này 01/7/2007 mà mức xử phạt theo quy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại Nghị định số 100/2004/NĐ-CP thì áp dụng mức xử phạt theo quy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP .

2. Về tính phạt chậm nộp tiền thuế.

Tại khoản 1 Điều 106 Luật quản lý thuế quy định: “1. Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiến thuế chậm nộp.”

Căn cứ quy định trên, khoản tiền tính phạt chậm nộp tiền thuế trong trường hợp người nộp thuế có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn tính trên số thuế thiếu (không bao gồm số tiền phạt 10%).

- Về việc tính số ngày chậm nộp:

Từ ngày 1/7/2007, người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế, tính số ngày chậm nộp tiền thuế theo Luật quản lý thuế. Trường hợp phát sinh trước ngày 1/7/2007 thì số ngày chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định (không tính từ ngày hết thời hạn kê khai thuế).

- Đối với thuế giá trị gia tăng: Trường hợp phân bổ tỷ lệ giữa doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế vào cuối năm thì phần thuế GTGT không được khấu trừ bị loại tại thời điểm đơn vị phân bổ theo tỷ lệ doanh thu năm để tính số ngày chậm nộp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2236/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145