Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2233/CT-TTHT 2018 hóa đơn tiền điện đã nộp hộ Hà Nội

Số hiệu: 2233/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 16/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2233/CT-TTHT
V/v hóa đơn tin điện đã nộp hộ

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Trung tâm viễn thông 6- Viễn thông Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
(Địa chỉ: số Ô A -CQ1-Khu ĐTM Văn Quán, P. Văn Quán, Q. Hà Đông; Hà Nội)
MST: 0100686223

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 1406/TTVT6-TH ngày 16/11/2017 của Trung tâm viễn thông 6- Viễn thông Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam hỏi về chính sách thuế (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“7. Sửa đi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trưng hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng đ cho, biếu, tặng, trao đi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyn nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

- Căn cứ khoản 1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn lập hóa đơn một số trường hợp cụ thể:

"1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tng giá thanh toán đã có thuế... ”

- Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối vi hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Trung tâm có ký hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng lắp đặt trạm BTS với Công ty CP Comax Việt Nam tại vị trí thuộc Bệnh viện nội tiết Trung Ương (Công ty CP Comax Việt Nam đã thực hiện ký hợp đồng thuê mặt bằng với Bệnh viện nội tiết Trung Ương). Trong hợp đồng quy định Công ty CP Comax Việt Nam sử dụng nguồn điện của Bệnh viện để dùng vào việc cấp điện cho trạm BTS và Trung tâm sẽ thanh toán tin điện cho Công ty CP Comax Việt Nam. Khi thu tiền điện của Trung tâm Công ty CP Comax Việt Nam căn cứ vào s ợng điện tiêu thụ của Trung tâm để lập hóa đơn GTGT theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và khoản 1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Trường hợp Bệnh viện nội tiết Trung Ương thu tiền điện của Công ty CP Comax Việt Nam thì phải lập hóa đơn GTGT và kê khai thuế GTGT theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Trung tâm được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòn
g Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2233/CT-TTHT ngày 16/01/2018 về hóa đơn tiền điện đã nộp hộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.551

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!