Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2222/TCT-DNNN về khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá 3 tháng do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2222/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Đức Tuân
Ngày ban hành: 08/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHINH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2222/TCT-DNNN

V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá 3 tháng

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007 

                 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hà Nội

 

 - Công ty Thăng Long – Bộ Công an

 

- Xí nghiệp Phòng cháy Chữa cháy

 

Trả lời công văn số 475/2006/TL ngày 14/07/2006 của Công ty Thăng Long – Bộ Công an về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (GTGT) quá 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có đủ căn cứ xem xét giải quyết việc khấu trừ thuế đầu vào đối với hóa đơn GTGT kê khai quá hạn của Xí nghiệp Phòng cháy chữa cháy – là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty Thăng Long – Bộ Công an trong trường hợp xác định chậm kê khai do nguyên nhân khách quan và bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Xí nghiệp Phòng cháy chữa cháy – Công ty Thăng Long đã kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định. Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra, xác nhận đối với hóa đơn, chứng từ liên quan đến hóa đơn GTGT đầu vào quá hạn của Xí nghiệp Phòng cháy chữa cháy để lập hồ sơ theo hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Thuế để xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội, Công ty Thăng Long và Xí nghiệp Phòng cháy chữa cháy biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, DNNN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ THUẾ DNNN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Vũ Đức Tuân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2222/TCT-DNNN về khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá 3 tháng do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099
DMCA.com Protection Status