Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2219 TCT/NV3 ngày 06/06/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc xác nhận năng lực sản xuất linh kiện, phụ tùng xe gắn máy

Số hiệu: 2219TCT/NV3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 06/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2219 TCT/NV3
V/v: Xác nhận năng lực sản xuất linh kiện, phụ tùng xe gắn máy

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Hiện nay Bộ Tài chính đang cùng thành viên các Bộ trong Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xem xét hồ sơ của các đơn vị đăng ký thực hiện chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy theo quy định tại Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 13/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 của liên Bộ Tài chính - Công nghiệp - Tổng cục Hải quan.

Tại Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ quy định: các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy tự bỏ vốn đầu tư máy móc thiết bị và liên doanh đầu tư với đơn vị khác để sản xuất linh kiện, phụ tùng xe hai bánh gắn máy.

Để việc xem xét hồ sơ, thông báo mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe hai bánh gắn máy và động cơ cho các doanh nghiệp được chính xác, đúng với thực trạng và khả năng của các ngành sản xuất, phụ tùng xe hai bánh gắn máy trong nước, ngày 03/05/2002 Bộ Tài chính đã có công văn số 4247 TC/TCT gửi các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh, đề nghị bổ sung hồ sơ, chứng từ liên quan tới đầu tư và xác định năng lực sản xuất của doanh nghiệp (bản photocopy công văn số 4247 TC/TCT đính kèm). Tại Điểm 2 công văn này có quy định đối với trường hợp doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe máy liên doanh với đơn vị khác để sản xuất linh kiện, phụ tùng xe hai bánh gắn máy phải có xác nhận của Cục thuế địa phương về năng lực sản xuất của doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng xe gắn máy. Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các địa phương hướng dẫn đơn vị lập báo cáo và chỉ đạo các phòng và Chi cục thực hiện kiểm tra xác nhận năng lực sản xuất của đơn vị sản xuất linh kiện, phụ tùng xe gắn máy (khi đơn vị có yêu cầu) theo biểu mẫu kèm theo công văn này. Bản xác nhận được lập 03 bản, 01 bản được lưu tại đơn vị, 01 bản lưu tại cơ quan thuế nơi đơn vị đăng ký nộp thuế; 01 bản gửi Tổng cục Thuế (cơ quan thuế gửi).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Cục thuế tập hợp, phản ánh kịp thời về Tổng cục để hướng dẫn./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

 

BẢN XÁC NHẬN

NĂNG LỰC SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE GẮN MÁY
(Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 4/6/2002 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp)

Tên đơn vị:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số:

- Địa Điểm sản xuất, kinh doanh (ghi rõ tên đường, phố, số nhà,...)

- Đăng ký nộp thuế tại cơ quan thuế:

- Mã số thuế của đơn vị:

- Thực hiện chế độ kế toán:

- Sử dụng hóa đơn của Bộ Tài chính; hay tự in.

- Liên doanh sản xuất phụ tùng, linh kiện xe gắn máy với các đơn vị:

+ Doanh nghiệp. Hợp đồng liên doanh ký ngày   tháng   năm

+ ...

1- Tình hình đầu tư sản xuất phụ tùng xe gắn máy (đến thời Điểm kiểm tra):

- Tổng số vốn đầu tư sản xuất phụ tùng xe gắn máy:

Trong đó:

Giá trị máy móc, thiết bị:

Nhà xưởng:

Tài sản khác:

2- Máy móc, thiết bị tham gia sản xuất phụ tùng xe gắn máy:

Số TT

Tên mã hiệu, tính năng, kỹ thuật chủ yếu của máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

Nguyên giá máy móc, thiết bị

Tổng nguyên giá máy móc, thiết bị

Ghi chú

1

2

3

4

5

6=4x5

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

3- Các loại phụ tùng xe gắn máy do đơn vị sản xuất:

STT

Tên phụ tùng

Đơn vị tính

Số lượng sản xuất

Ghi chú (ghi rõ mức độ, nguyên liệu đầu vào dùng cho sản xuất)

Năm trước

Quý liền kề với thời Điểm kiểm tra

1

2

3

4

5

6

 

1

Ví dụ:

Vành xe máy

 

Chiếc

 

8000

 

3000

Sản xuất từ nguyên liệu thép tấm, mạ, đục lỗ hàn chỉnh tại đơn vị

2

Chế hoà khí

Bộ

1000

200

Mua các linh kiện, phụ tùng về lắp ráp tại đơn vị

3

Giảm sóc trước

đôi

1000

250

Sản xuất vỏ nhựa, vỏ thép. Các linh kiện, phụ tùng khác mua về lắp ráp tại đơn vị

 

Cán bộ cơ quan thuế kiểm tra
(ghi rõ ngày kiểm tra, chức vụ, họ tên)

 

Ngày tháng năm 2002
Người lập biểu
(ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan thuế
(ký tên, đóng dấu)  

Xác nhận của giám đốc doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)

Giải tích cách lập bản xác nhận:

- Khi đơn vị có yêu cầu xác nhận năng lực sản xuất phụ tùng xe máy, đơn vị chủ động lập biên bản xác nhận kèm theo công văn gửi cơ quan thuế nơi đơn vị đăng ký nộp thuế để tiến hành kiểm tra.

- Tổng vốn đầu tư sản xuất phụ tùng xe gắn máy: Chỉ ghi vốn đầu tư để sản xuất phụ tùng xe máy. Trường hợp đơn vị ngoài sản xuất phụ tùng xe máy còn sản xuất các sản phẩm khác thì phải thống kê tách riêng vốn đầu tư sản xuất phụ tùng xe máy. Nếu không phân chia tách riêng được thì lấy chỉ tiêu doanh thu bán hàng để phân chia. Ví dụ: Tổng vốn đầu tư của đơn vị là 10 tỷ; doanh thu bán chi Tiết phụ tùng xe máy trong kỳ là 50 tỷ và doanh thu bán các sản phẩm khác 50 tỷ, như vậy vốn đầu tư sản xuất phụ tùng xe máy là 5 tỷ.

- Các chỉ tiêu giá trị máy móc thiết bị, nhà xưởng: Ghi nguyên giá tài sản cố định theo số cuối kỳ trên bảng tổng kết tài sản của đơn vị./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2219 TCT/NV3 ngày 06/06/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc xác nhận năng lực sản xuất linh kiện, phụ tùng xe gắn máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.735

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.247.69