Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2205/TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2205/TCT/NV7

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2205/TCT-NV7 NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: - Tổng cục Địa chính

Tổng cục Thuế tham gia ý kiến về dự thảo công văn của Tổng cục Địa chính trả lời UBND tỉnh Cà Mau về những vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất như sau:

1. Theo quy định của Luật đất đai thì thẩm quyền giao đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố quyết định. Đất quốc phòng do cơ quan quân sự tỉnh quản lý, đã tự phân chia cho hộ gia đình làm nhà ở, nay xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì UBND tỉnh phải xem xét, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện thu tiền sử dụng theo mốc thời gian sử dụng đất quy định tại Mục III, Phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

2. Tại điểm 1.3, mục III, Phần A Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất như sau: "Tổ chức tôn giáo đang sử dụng đất". Căn cứ quy định trên, cơ sở tôn giáo có nghĩa vụ phải sử dụng đất theo đúng mục đích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp tổ chức tôn giáo đang sử dụng đất nông nghiệp xin chuyển mục đích sang đất xây dựng cơ sở tôn giáo, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

3. Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, trong đó quy định thẩm quyền của UBND tỉnh trong việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân. Tại tiết 2, khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã quy định UBND cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức sử dụng đất và những đối tượng được Chính phủ quyết định giao đất, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Như vậy, quy định trên đây là việc phân cấp quản lý và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cấp chính quyền ở địa phương; còn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở quy định tại Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 không có gì thay đổi.

Trên đây là ý kiến tham gia của Tổng cục Thuế, đề nghị Tổng cục Địa chính tham khảo.

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2205/TCT/NV7 ngày 05/06/2002 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.896

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!