Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2201/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Số hiệu: 2201/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2201/TCT-TS
V/v: Thu tiền sử dụng đất khi chuyển Mục đích sử dụng đất

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1064/CT-TBạ ngày 25/4/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển Mục đích sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 (d), Điều 36 Luật Đất đai 2003 quy định khi chuyển Mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định sau đây: "Trả tiền thuê đất theo loại đất sau khi chuyển Mục đích sử dụng đối với trường hợp người sử dụng đất lựa chọn hình thức thuê đất".

Tại Điều 108 Luật Đất đai 2003 quy định người sử dụng đất được quyền lựa chọn hình thức giao đất hoặc thuê đất.

Do vậy, tổ chức, cá nhân có đất nông nghiệp đang sử dụng hoặc sử dụng đất thuê của nhà nước là đất nông nghiệp, nay được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển Mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và lựa chọn hình thức thuê đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển Mục đích sử dụng đất mà phải nộp tiền thuê đất theo loại đất phi nông nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2201/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.329

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182