Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 220 TCT/DNK ngày 3/02/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế trong trường hợp chuyển giao vốn cho chi nhánh trực thuộc

Số hiệu: 220 TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 220 TCT/DNK
V/v chính sách thuế trong trường hợp chuyển giao vốn cho chi nhánh trực thuộc

Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên
 - Cục thuế TP. Hà Nội
 - Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

 

Trả lời Công văn số 10/03 CV Thuế ngày 20/12/2003 của Xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên hỏi về chính sách thuế trong trường hợp giao vốn (tài sản) cho đơn vị trực thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Vĩnh Phúc, chi phí đầu tư xây dựng nhà máy đã hạch toán chung vào giá trị tài sản của cả Xí nghiệp. Nay Xí nghiệp tách nhà máy thành Chi nhánh hạch toán độc lập, vốn và tài sản của Chi nhánh tại Vĩnh Phúc hoàn toàn là của doanh nghiệp thì việc chuyển giao tài sản (vốn) cho Chi nhánh của Xí nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc không phải là hoạt động bán (chuyển nhượng) tài sản mà là hoạt động giao vốn, do đó Xí nghiệp tư doanh Xuân Kiến không phải xuất hoá đơn GTGT, không phải kê khai nộp thuế vì Xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên là chủ sở hữu đối với số tài sản này.

Cục thuế TP. Hà Nội, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm kiểm tra, xem xét việc chuyển giao tài sản (vốn) nói trên như sau:

- Việc phản ánh giá trị tài sản (vốn) chuyển giao được thực hiện theo quy định của Chế độ kế toán.

- Giá trị tài sản (vốn) chuyển giao là giá không có thuế GTGT vì Xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên đã được hoàn thuế GTGT đầu vào. Trường hợp qua kiểm tra phát hiện có hành vi cố tình nâng giá trị vốn chuyển giao thì Xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên sẽ bị xử phạt theo quy định.

Trường hợp Xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên đã xuất hoá đơn GTGT tính thuế GTGT đối với tài sản chuyển giao cho Chi nhánh ở Vĩnh Phúc thì Xí nghiệp kê khai đã nộp thuế với Cục thuế Thành phố Hà Nội, Chi nhánh ở Vĩnh Phúc sẽ được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên Cục thuế TP. Hà Nội, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 220 TCT/DNK ngày 3/02/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế trong trường hợp chuyển giao vốn cho chi nhánh trực thuộc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123