Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 22/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 22/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/TCHQ-TXNK
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật Lục Tỉnh.
(849 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 501/CVWG/14 ngày 25/12/2014 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật Lục Tỉnh về việc vướng mắc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng sinh phẩm chẩn đoán (chất thử chẩn đoán), hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì thuế suất thuế GTGT của mặt hàng sinh phẩm y tế, vật tư hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế là 5% (năm phần trăm).

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật Lục Tỉnh được biết, đề nghị Công ty làm việc cụ thể với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để xác định mặt hàng Công ty nêu tại công văn số 501/CVWG/14 thuộc hay không thuộc sinh phẩm y tế, vật tư hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế, trên cơ sở đó xác định mức thuế phải nộp theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (BTC),
Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 22/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.186
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93