Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2199/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2199/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2199/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án Trung tâm Truyền hình Việt Nam
- Cục thuế thành phố Hà Nội.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 27/THVN-DTTT ngày 17/3/2008 của Ban Quản lý dự án Trung tâm Truyền hình Việt Nam (BQLDA TTTHVN) về việc chính sách thuế đối với Dự án Trung tâm sản xuất chương trình bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế áp dụng đối với Dự án:

Theo công văn số 16788/BTC-ĐT ngày 29/12/2006 của Bộ Tài chính về việc thanh toán thuế của Dự án Trung tâm sản xuất chương trình (thuộc Trung tâm truyền hình Việt Nam) thì Bộ Tài chính đồng ý đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam được sử dụng 08 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn đối ứng trong nước năm 2006 của dự án Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Trung tâm truyền hình Việt Nam để thanh toán thuế GTGT và thuế Nhập khẩu cho gói thầu XL 1 và gói thầu TV2 của dự án. Như vậy, dự án Trung tâm sản xuất chương trình (thuộc Trung tâm truyền hình Việt Nam) đã được cấp vốn đối ứng để nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT trong quá trình thực hiện dự án, kể cả thuế GTGT đối với phần giá trị công việc mà nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án.

Tổng cục Thuế đề nghị BQLDA TTTHVN thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại công văn số 3125/TCT-NV5 ngày 26/8/2003 của Tổng cục Thuế. Việc thanh toán theo hợp đồng giữa BQLDA TTTHVN và nhà thầu, kể cả các khoản thuế phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa các bên.

2. Về chế độ kế toán áp dụng đối với Liên danh Vinci-Sumitomo (Nhà thầu chính nước ngoài) thực hiện dự án:

Việc áp dụng chế độ kế toán liên quan đến thực hiện nghĩa vụ thuế của nhà thầu nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế địa phương về hình thức, chế độ kế toán thực hiện để xác định nghĩa vụ thuế có liên quan theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để BQLDA TTTHVN biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hà nội để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; TCĐN
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2199/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.185
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231