Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2193 TCT/NV1 ngày 05/06/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế

Số hiệu: 2193TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2193 TCT/NV1
V/v: giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

 

Trả lời công văn số 359 CT-TTXL ngày 19/4/2002 của Cục thuế tỉnh Long An về việc xác định doanh thu tính thuế GTGT đối với xây dựng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5.12, Mục III, Phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi  hành Luật thuế GTGT thì: Đối với công trình xây dựng có thời gian kéo dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, khi lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao, cơ sở phải xác định rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp công trình hoàn thành bàn giao (giữa bên giao thầu và bên nhận thầu xây dựng) thì doanh thu để tính thuế GTGT là giá trị công trình, hạng Mục công trình thực tế hoàn thành bàn giao không trừ tiền bảo hành.

Trường hợp khi duyệt quyết toán đầu tư, giá trị công trình có sự chênh lệch tăng hoặc giảm so với giá trị hoàn thành bàn giao thì hai bên giao thầu, nhận thầu xây dựng lập biên bản theo giá trị thực tế bàn giao để thanh toán. Bên nhận thầu xây dựng lập hóa đơn GTGT Điều chỉnh đối với  giá trị tăng hoặc giảm của công trình theo hướng dẫn tại Điểm 5.9, Mục IV, Phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính nêu trên. Thời Điểm để xác định tăng, giảm thuế GTGT của công trình là thời Điểm hai bên lập biên bản  Điều chỉnh giá trị gia tăng, giảm so với biên bản hoàn thành bàn giao trước đây.

Tổng cục Thuế trả lời để cục thuế tỉnh Long An biết, thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2193 TCT/NV1 ngày 05/06/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.970
DMCA.com Protection Status