Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2188/TCT-TTr về trả lời đơn khiếu nại do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2188/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2188/TCT-TTR
V/v: Trả lời đơn khiếu nại

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Ông Nguyễn Hữu Tài
(Địa chỉ: 136B Trưng Trắc, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 

Tổng cục Thuế có nhận được đơn phản ánh đề ngày 04/01/2007 của Ông có nội dung khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 90/QĐ-CT ngày 03/4/2006 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang. Sau khi xem xét hồ sơ Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4, Điều 32 Luật khiếu nại, tố cáo quy định: “Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải quyết:

1-……..

4- Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết”.

- Điều 46 Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 đã được sửa đổi bổ sung năm 2004, năm 2005 quy định: “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 43 của Luật này mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại mà người khiếu nại không đồng ý, thì có quyền tiếp tục khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo, trừ trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại đó là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng; đối với vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày”.

Ngày 04/01/2007, Ông Nguyễn Hữu Tài có đơn khiếu nại gửi Tổng cục Thuế khiếu nại Quyết định số 90/QĐ-CT của Cục thuế tỉnh Tiền Giang ban hành ngày 03/4/2006. Theo quy định tại Điều 32, Điều 46 Luật khiếu nại, tố cáo nêu trên thì thời hiệu khiếu nại đã hết. Do đó, đơn khiếu nại của Ông không được thụ lý giải quyết.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Ông Nguyễn Hữu Tài được biết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Tiền Giang;
- Lưu VT; TTr, ĐD TCT tại TP HCM.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2188/TCT-TTr về trả lời đơn khiếu nại do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.372

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159