Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2160/TCT-KK về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2160/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2160/TCT-KK
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Tân Đại An
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

 

Trả lời công văn số 09/CVDN-08 ngày 02/4/2008 của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) sản xuất thương mại Tân Đại An (Địa chỉ: Số 214 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về việc thay thế công văn số 06/CVDN-08 ngày 24/3/2008 của đơn vị liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và chuyển tài sản do mua bán doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 4, Khoản 2, Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2005, đối với trường hợp bán DNTN thì: “Người mua doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật này”.

- Theo Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về đăng ký thuế, thì:

+ Điểm 7.10, Mục I hướng dẫn: Cá nhân kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân hay cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân được cơ quan Thuế cấp mã số thuế duy nhất một lần. Một cá nhân đã được cấp mã số thuế có trách nhiệm sử dụng mã số thuế duy nhất của mình để kê khai các loại thuế và cho mọi hoạt động có phát sinh nộp thuế”.

+ Điểm 5, Mục IV hướng dẫn: “… Riêng trường hợp doanh nghiệp bán là doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp tư nhân bán phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp mua làm thủ tục cấp mã số thuế mới”.

- Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì khoản 2 Điều 10 Luật thuế GTGT được sửa đổi, bổ sung như sau “Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng khi mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu; trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn giá trị gia tăng hoặc có hóa đơn giá trị gia tăng nhưng không đúng quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế”.

- Theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn, thì:

+ Điểm 3, Mục II Phần A hướng dẫn: “Nội dung hóa đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng – GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng”.

+ Điểm 1.7, Mục VI Phần B hướng dẫn: hóa đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý, thanh toán tiền phải là:

“ Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng).

- Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.

- Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp ông Trần Văn Phúc có mua lại DNTN của bà Lê Thị Châu An, đã làm thủ tục đăng ký kinh doanh lại DNTN ngày 17/10/2007 với chủ doanh nghiệp là ông Phúc nhưng không làm thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế mới trong thời hạn quy định, mà vẫn sử dụng mã số thuế của chủ DNTN trước đây (bà An) trong các hoạt động kinh doanh thì việc sử dụng mã số thuế của DNTN của bà An cho DNTN của ông Phúc là trái quy định. Do đó, toàn bộ hóa đơn, chứng từ phát sinh kể từ khi DNTN do ông Phúc đi vào hoạt động kinh doanh có sử dụng mã số thuế của bà An thì các hóa đơn này không được coi là căn cứ để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, hoàn thuế và chứng từ hợp pháp để tính vào chi phí hàng hóa của doanh nghiệp mới (DNTN của ông Trần Văn Phúc) khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện:

- Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ quản lý thuế đối với DNTN Tân Đại An do ông Phúc làm chủ kể từ thời điểm được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4101012653 ngày 07/10/2007 đến trước thời điểm được Cục Thuế tỉnh Bình Dương cấp mã số thuế mới; trên cơ sở đó xác định lại số thuế phải nộp theo quy định hiện hành trong trường hợp vẫn sử dụng mã số thuế của DNTN do bà An làm chủ;

- Ra thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế DNTN Tân Đại An của bà An và xử phạt đối với hành vi không thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế sau khi bán DNTN (nếu có) theo quy định hiện hành;

- Báo cáo toàn bộ kết quả kiểm tra và xử lý về Tổng cục Thuế trước ngày 30/6/2008.

Tổng cục Thuế thông báo để DNTN sản xuất thương mại Tân Đại An, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC; CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2160/TCT-KK về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.612
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145