Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 216 TCT/ĐTNN ngày 03/02/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách thuế

Số hiệu: 216TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 216 TCT/ĐTNN
V/v trả lời chính sách

Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Công ty TNHH Han-Soll Vina
 - Cục thuể tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 031121/HSV-CV đề ngày 21/11/2003 của Công ty TNHH Han-Soll Vina hỏi về việc phát hành hoá đơn đối với tài sản cố định khi tách doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Công ty Han-Soll Vina không phát hành hoá đơn tài chính cho Công ty mới Hadsome Vina đối với tài sản cố định chuyển giao. Bên nhận tài sản chuyển giao (Công ty Handsome Vina) phải có đủ các chứng từ xác nhận việc nhận tài sản từ doanh nghiệp bị tách (Công ty Han-Soll Vina) như quyết định tách doanh nghiệp; văn bản bàn giao tài sản; các chứng từ, hóa đơn mua vào của tài sản điều chuyển. Đối với các hoá đơn GTGT đã kê khai khấu trừ, hai doanh nghiệp mới không được sử dụng để kê khai khấu trừ tiếp.

Công ty Handsome Vina thực hiện việc khấu hao tiếp các tài sản cố định (TSCĐ) chuyển sang theo mức khấu hao đã đăng ký với cơ quan thuế địa phương, phù hợp với quy định tại Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính. Từ ngày 1/1/2004, việc khấu hao TSCĐ được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

2. Đối với các máy móc nhập khẩu và nhà xưởng, thiết bị mua trong nước, nếu là phần tài sản chuyển cho Công ty Handsome Vina sau khi thực hiện tách doanh nghiệp thì Công ty Han-soll Vina phải chuyển lại toàn bộ các giấy tờ, chứng từ có liên quan (tờ khai hải quan, hoá đơn của máy móc nhập khẩu và các hoá đơn tài chính của máy móc, thiết bị mua trong nước v.v...) cho Công ty Handsome Vina để Công ty này tiếp tục theo dõi, xác định giá trị và thực hiện tính khấu hao TSCĐ theo quy định.

3. Căn cứ hướng dẫn tại Điều 31, Điều 32 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ, doanh nghiệp mới kế thừa các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cũ theo phương án giải quyết các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được nêu trong giải trình về việc tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định. Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra, đối chiếu và hướng dẫn Công ty Han - Soll Vina thủ tục cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Han - Soll Vina biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 216 TCT/ĐTNN ngày 03/02/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.328
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132