Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2157/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc chỉ đạo thu thuế tài nguyên

Số hiệu: 2157/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2157/TCT-TS
V/v: Chỉ đạo thu thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

Thông qua công tác kiểm tra Quyết toán thuế, Đoàn kiểm tra của Tổng cục đã phát hiện một số trường hợp chưa kê khai hoặc chậm kê khai, nộp thuế tài nguyên của doanh nghiệp khai thác nước thiên nhiên để sản xuất nước giải khát. Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế nói chung và thuế tài nguyên nước nói riêng, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện ngay việc tập hợp cơ sở dữ liệu về thuế tài nguyên:

1- Thống kê, lập danh sách các doanh nghiệp khai thác tài nguyên thiên nhiên (trong đó có tài nguyên nước ngầm thiên nhiên) tại địa phương, trên cơ sở đó rà soát lại bảng giá tính thuế tài nguyên của Ủy ban nhân tỉnh quy định tại địa phương để bổ sung kịp thời các loại tài nguyên thực tế đang khai thác tại địa phương nhưng không có trong bảng giá để làm căn cứ tính và thu thuế tài nguyên. Trường hợp địa phương chưa có bảng giá tính thuế tài nguyên thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để xây dựng bảng giá theo nguyên tắc nêu tại Điều 7 Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên.

2- Tiến hành kiểm tra việc kê khai, quyết toán thu nộp thuế tài nguyên, trong đó cần chú ý tập trung kiểm tra tài nguyên là nước ngầm thiên nhiên khai thác để làm nguyên liệu sản xuất các loại sản phẩm như nước tinh lọc, nước khoáng, nước giải khát khác của các doanh nghiệp khai thác tài nguyên tại địa phương theo đúng quy định tại Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP.

Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải nộp thuế tài nguyên nhưng chưa kê khai, nộp thuế thì phải truy thu thuế theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 153/1998/TT-BTC nêu trên. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện không tốt chế độ sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ nên không xác định được chi phí sản xuất ra sản phẩm đó, do đó giá tính thuế đối với tài nguyên không có căn cứ để tính theo Luật định, hoặc chưa có giá tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thì cơ quan thuế thực hiện ấn định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên nước theo giá nước lọc tinh khiết của Công ty bán ra trên thị trường địa phương đó (tỉnh, thành phố).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2157/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc chỉ đạo thu thuế tài nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.434

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209