Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2146/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2146/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2146/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 127/CTTK-TC-KT ngày 26/4/2008 của Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp hóa chất đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình và công văn số 5491/CT-HTr ngày 07/05/2008 của Cục Thuế thành phố Hà Nội gửi kèm hồ sơ của Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp hóa chất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về thuế suất thuế GTGT đối với lập báo cáo đầu tư, ngày 20/3/2008 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1159/TCT-CS hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp hoá chất liên danh với Công ty hữu hạn cổ phần khoa học kỹ thuật Ngũ Hoàn ký hợp đồng số 02/HĐ-XD-ĐHB ngày 25/6/2007 với Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc thực hiện dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình “mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc thuộc Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc thì dịch vụ tư vấn này thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và xem xét giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp hóa chất;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2146/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.111
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78