Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2140/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Số hiệu: 2140/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2140/TCT-PCCS
V/v: Quyết toán thuế thu nhập

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1921/CT-DN3 ngày 18/5/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 18 Chương III Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định: “Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chuyên kinh doanh nhà đất, kết cấu hạ tầng, vật kiến trúc trên đất nộp thuế, quyết toán thuế theo quy định tại Chương VI Nghị định này nhưng phải quyết toán thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất riêng”.

Căn cứ vào quy định trên, doanh nghiệp vừa có hoạt động sản xuất, kinh doanh vừa có hoạt động chuyển quyền sử dụng đất thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động chuyển quyền sử dụng đất. Không được bù trừ số lỗ phát sinh của hoạt động sản xuất, kinh doanh vào số lãi của hoạt động chuyển quyền sử dụng đất. Do trong mẫu tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm chưa hướng dẫn chi Tiết đến từng trường hợp cụ thể, do đó khi thực hiện có vướng mắc, Tổng cục Thuế xin ghi nhận để hướng dẫn cụ thể tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho phù hợp.

Trước mắt, trường hợp cả hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và hoạt động sản xuất kinh doanh đều có lại thì mã số B31 = B32 + B33; nếu có một trong hai trường hợp bị lỗ hoặc cả 2 hoạt động nêu trên cùng lỗ thì phải theo dõi riêng từng mã số.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2140/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.273

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211