Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 214/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phát thanh truyền hình do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 214/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 214/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội
- Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC)
(Đ/c: 67B Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 61063/CT-KT2 ngày 01/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và công văn số 1194/VTC-TCKH ngày 13/10/2014 của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) báo cáo vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ phát thanh truyền hình. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 14, mục II, phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và khoản 14 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: “14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước”.

Tại khoản 14 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: “14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước”.

Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 61063/CT-KT2 như sau: trường hợp từ năm 2008 đến nay Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) có cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thông qua hợp đồng ký với Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông) thì dịch vụ phát thanh, truyền hình nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Tổng công ty truyền thông đa phương tiện được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, HCSN - BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 214/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phát thanh truyền hình do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.293
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70