Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2139/TCT-TNCN về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2139/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2139/TCT-TNCN
V/v Hướng dẫn thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2611/CT-KT1 ngày 17/03/2008 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn thuế TNCN đối với việc cơ quan chi trả thu nhập chi một số khoản tiền đóng góp phúc lợi không bắt buộc cho các nhân viên nước ngoài vào quỹ ở nước ngoài. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.1.7 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; quy định các khoản thu nhập thường xuyên chịu thuế bao gồm” “Các khoản thu nhập khác mà cá nhân được hưởng từ cơ quan chi trả thu nhập”.

Căn cứ Điểm 4.10 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính nêu trên; quy định thu nhập không thuộc diện chịu thuế TNCN bao gồm: “Tiền nộp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tiền lương, tiền công của người lao động. Đối với người nước ngoài đã nộp khoản tiền theo chế độ bắt buộc ở nước ngoài có tính chất như tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam thì phải xuất trình chứng từ chứng minh”.

Theo các quy định trên, trường hợp các doanh nghiệp tại Việt Nam đóng góp các khoản phúc lợi cho nhân viên nước ngoài vào quỹ ở nước ngoài không theo chế độ bắt buộc của nước ngoài thì các khoản này được xác định là thu thập chịu thuế khi tính thuế TNCN của các nhân viên. Thời điểm tính thuế là khi doanh nghiệp đóng góp các khoản phúc lợi vào quỹ ở nước ngoài cho nhân viên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban Hỗ trợ, Pháp chế, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2139/TCT-TNCN về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.779
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6