Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 213/TCT-DNL năm 2015 chính sách về hóa đơn đối với Chi nhánh Thông tin di động Bạc Liêu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 213/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 20/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BTÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 213/TCT-DNL
V/v: Chính sách về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bạc Liêu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 671/CT-TTHT ngày 24/12/2014 của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu nêu vướng mắc về chính sách hóa đơn đối với Chi nhánh Thông tin di động Bạc Liêu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung hướng dẫn về việc lập chung một (01) hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày đối với doanh nghiệp viễn thông, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2815/TCT-DNL ngày 24/7/2014 trả lời cho Công ty Thông tin di động. Đề nghị Cục thuế tỉnh Bạc Liêu căn cứ vào hướng dẫn tại công văn 2815/TCT-DNL nêu trên và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty thông tin di động (là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty thông tin di động) để hướng dẫn cho Chi nhánh công ty thông tin di động thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bạc Liêu được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DNL
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 213/TCT-DNL năm 2015 chính sách về hóa đơn đối với Chi nhánh Thông tin di động Bạc Liêu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.513
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85