Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2123/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 2123/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2123/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế

 Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu
- Công ty Côn Sơn Cosimex
(32 Tôn Đức Thắng, Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 626/CHQ-NV ngày 29/03/2007 của Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu và công văn số 092/CV ngày 06/04/2007 của Công ty Côn Sơn COSIMEX về đề nghị xem xét giải tỏa cưỡng chế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Công ty Côn Sơn COSIMEX đang có nợ thuế truy thu và phạt chậm nộp của các tờ khai năm 1996, 1997 tại Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu, trong đó: số tiền nợ thuế truy thu mặt hàng “Xe ô tô các loại” là: 158.436.342 đồng; số tiền nợ thuế truy thu mặt hàng “Vải 100% Polyeste” là: 348.585.599 đồng; số tiền phạt chậm nộp là: 1.268.291.793 đồng.

1) Đối với số tiền nợ thuế truy thu của mặt hàng “Xe ô tô các loại” và “Vải 100% Polyeste”, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4947/TCHQ-KTTT ngày 19/10/2006 và công văn số 1311/TCHQ-KTTT ngày 02/03/2007 yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu bổ sung hồ sơ. Để xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế truy thu nêu trên, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra và khẩn trương bổ sung hồ sơ về Tổng cục trước ngày 30/04/2007.

2) Đối với số tiền phạt chậm nộp phát sinh của 04 lô hàng hương liệu, hiện Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tài chính cho xóa nợ truy thu theo Thông tư 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ.

3) Về giải tỏa cưỡng chế:

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 23, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 01/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Trong thời gian chờ hoàn tất hồ sơ và xem xét xóa nợ thuế đối với các lô hàng nêu trên, để giải quyết khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Côn Sơn COSIMEX được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đến hết ngày 30/06/2007 với điều kiện:

- Ngoài số tiền nợ thuế truy thu và phạt chậm nộp đang có vướng mắc nêu trên, Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu; đồng thời phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

- Công ty phải có văn bản cam kết với Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chấp hành quyết định xử lý cuối cùng về số nợ thuế truy thu, phạt chậm nộp thuế của Bộ Tài chính.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Côn Sơn COSIMEX biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện)
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2123/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.074
DMCA.com Protection Status