Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2113/TCHQ-TXNK năm 2017 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2113/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 30/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2113/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 9088/HQHP-TXNK ngày 07/10/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng phản ánh vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng “Bộ liên hoàn nhà leo 2 khối bằng nhựa cho trẻ em trên 36 tháng tuổi để ngoài trời”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm m khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì: “Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học” thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ quy định tại điểm O khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì: “Đồ chơi cho trẻ em” thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định về thuế suất thì: “Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1071/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 20/3/2017.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ hồ sơ hải quan và thực tế hàng hóa để xác định công dụng, tính chất và mục đích sử dụng để làm cơ sở áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng “Bộ liên hoàn nhà leo 2 khối bằng nhựa cho trẻ em trên 36 tháng tuổi để ngoài trời” theo quy định.

Cục Hải quan TP. Hải Phòng có thể tham khảo thiết bị có số thứ tự số 28 mục B.VII (Bộ vận động đa năng - Thang leo, cầu trượt, ống chui) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xác định thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2113/TCHQ-TXNK năm 2017 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


389
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127