Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 211/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 211/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 211/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 12/HQLA-KTSTQ ngày 03/01/2007 của Cục Hải quan Long An về việc đề nghị xem xét ân hạn nộp thuế cho Công ty TNHH Fosmosa Taffeta Việt Nam trong thời gian Chi cục Kiểm tra sau thông quan đang hoàn tất công tác kiểm tra sau thông quan đối với 200 bộ hồ sơ thanh khoản còn tồn đọng do có vướng mắc về chứng từ thanh toán.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Xét đề nghị của Cục Hải quan Long An, để tạo điều kiện cho Công ty TNHH Fosmosa Taffeta Việt Nam được hoạt động bình thường trong thời gian Chi cục Kiểm tra sau thông quan đang hoàn tất công tác kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty TNHH Fosmosa Taffeta Việt Nam được hưởng ân hạn nộp thuế đến hết ngày 28/02/2007 đối với các lô hàng nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu với điều kiện ngoài các lô hàng đang có vướng mắc nêu trên, Công ty không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác. Riêng đối với các lô hàng kinh doanh nhập khẩu Công ty phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng. Đồng thời, Công ty phải cam kết chấp hành quyết định xử lý cuối cùng của Cục Hải quan tỉnh Long An về công tác kiểm tra sau thông quan đối với 200 bộ hồ sơ nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 211/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.178
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6