Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2105/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc vướng mắc chính sách thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ)

Số hiệu: 2105/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2105/TCT-TS
V/v: Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất  

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 473/CT-TTHT ngày 12/5/2006 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc vướng mắc chính sách thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) quy định về những trường hợp không thuộc diện chịu thuế thì: “chuyển quyền sử dụng đất giữa …anh chị em ruột với nhau”. Do đó, trường hợp này cần phân biệt như sau:

- Tài sản của vợ chồng đồng đứng tên trên GCNQSDĐ khi CQSDĐ cho vợ chồng là anh, chị, em ruột ghi phải nộp thuế CQSDĐ 50% diện tích đất CQSD (50% diện tích đất thuộc quyền sử dụng của người anh hoặc chị ruột chuyển cho anh, chị, em ruột của mình không phải nộp thuế CQSDĐ).

- Trường hợp tài sản chỉ do một người đứng tên trên GCNQSDĐ thì chỉ người có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CQSDĐ đó cho anh, chị, em ruột của mình mới không phải nộp thuế CQSDĐ.

2. Căn cứ quy định tại điểm 3.4, Mục I Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2000/NĐ-CP nêu trên, trường hợp vợ chồng có thửa đất là tài sản sở hữu chung, nhưng trên GCNQSDĐ chỉ ghi tên người chồng, sau đó người chồng chết và người vợ đứng tên quyền sử dụng thửa đất đó, khi người này phân chia thửa đất đó cho các con, trong đó có con riêng của người chồng đã chết thì cũng không phải nộp thuế CQSDĐ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2105/TCT-TS ngày 14/06/2006 của Tổng Cục thuế về việc vướng mắc chính sách thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.237

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250