Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2103 TCT/NV1 ngày 28/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 2103TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2103 TCT/NV1
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

 

Trả lời công văn số 32/CTBN-NV ngày 16/01/2002 của Cục thuế Bắc Ninh về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Căn cứ vào hướng dẫn tại điểm 1b, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT: “... đối với cơ sở sản xuất sản phẩm là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến không chịu thuế GTGT, nếu cơ sở dùng các sản phẩm này để tiếp tục sản xuất, chế biến ra các hàng hóa khác thuộc diện chịu thuế GTGT thì giá được tính khấu trừ theo tỷ lệ quy định là giá thành sản xuất của các mặt hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản. Tỷ lệ % khấu trừ trên đây áp dụng thống nhất cho cả trường hợp kinh doanh trong nước và xuất khẩu.”

Như vậy, đối với cơ sở kinh doanh mua lợn giống (lợn cai sữa) về để chăn nuôi, sau đó chế biến thành sản phẩm thịt lợn là đối tượng chịu thuế GTGT (thuế suất thuế GTGT bán trong nước là 5%, xuất khẩu là 0%) và được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho khâu chế biến. Cơ sở kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ quy định là 2% trên giá thành sản phẩm lợn nuôi đưa vào chế biến và được tính khấu trừ thuế GTGT đối với các chi phí đầu vào có thuế GTGT liên quan đến sản phẩm lợn chế biến xuất khẩu.

Trường hợp Công ty mua lợn giống (lợn cai sữa) về để chăn nuôi, sau đó bán trong nước ch xuất khẩu lợn chưa qua chế biến thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, cơ sở không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, các khoản thuế này được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN.

2) Theo hướng dẫn tại Mục II Phần C, Mục I Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì Công ty đầu tư phát triển hạ tầng là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty gốm, thuỷ tinh có trụ sở đóng tại Hà Nội. Công ty có hoạt động xây dựng, kinh doanh đầu tư cho thuê đất và hạ tầng tại Bắc Ninh. Công ty muốn kê khai nộp thuế và hoàn thuế GTGT cho hoạt động trên tại Bắc Ninh thì Công ty phải đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Bắc Ninh theo phương pháp khấu trừ thuế, tổ chức hạch toán, kê khai đầy đủ, kịp thời thuế đầu vào, đầu ra, lưu giữ đầy đủ sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn và có tài khoản tiền gửi tại Bắc Ninh.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn cụ thể Công ty thực hiện đầy đủ thủ tục hồ sơ và các điều kiện để đăng ký, kê khai nộp thuế và hoàn thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2103 TCT/NV1 ngày 28/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.124
DMCA.com Protection Status