Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2102/TCT-TS của Tổng Cục thuế về khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất

Số hiệu: 2102/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2102/TCT-TS
V/v: Thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH Vị Hảo 

Trả lời công văn số 25/CV-VH ngày 24/4/2006 của Công ty TNHH Vị Hảo về khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Khoản 2, Mục IV, phần A, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: “Trường hợp người sử dụng đất, mà trước đó phải bồi thường về đất hoặc bồi thường chi phí đầu tư vào đất (gọi chung là bồi thường về đất), hỗ trợ về đất cho người bị thu hồi đất thì được trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhưng mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp”;

Theo Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhà nước thu hồi đất quy định: “Người bị thu hồi đất đang sử dụng vào Mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng Mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời Điểm có quyết định thu hồi”;

Theo Công văn số 4031/UBND-SX ngày 30/8/2005 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương về việc đền bù giải tỏa mộ của Công ty TNHH Vị Hảo; Biên bản số 90/BB-UBND ngày 25/8/2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên và Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 13/9/2005 của UBND xã Thái Hòa về việc thành lập Ban chỉ đạo đền bù và hỗ trợ về đất cho dân tại Gò Mù Cua ấp Phước Thái, xã Thái Hòa.

Căn cứ vào các quy định trên đây thì Công ty TNHH Vị Hảo được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp đối với số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất do mua đất nghĩa trang để bàn giao cho xã di dời mộ vắng chủ và trả tiền cho dân tự mua đất để giải tỏa mộ (có chũ) theo mức chi trả ghi trên chứng từ có ký nhận của người chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với trường hợp mua đất) hoặc người nhận tiền để mua đất và có xác nhận của Ban chỉ đạo đền bù giải phóng mặt bằng của xã Thái Hòa, nhưng mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Vị Hảo biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Bình Dương để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2102/TCT-TS ngày 14/06/2006 của Tổng Cục thuế về khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.448

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server251