Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2099 TCT/NV1 ngày 28/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Trung Đức

Số hiệu: 2099TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2099 TCT/NV1
V/v Hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Trung Đức

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 545 CV/CT ngày 6/12/2001 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Trung Đức; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 7b, Mục I, Phần Đ, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT; Căn cứ Điều 4.1, Hợp đồng số BN-99-01-006 ngày 4/1/1999 giữa Công ty xi măng CHINFONG Hải Phòng và Công ty TNHH Trung Đức về việc mua bán xi măng, thì giá bán xi măng của Công ty TNHH Trung Đức bán cho khách hàng phải theo đúng giá của Công ty xi măng CHINFONG, nhưng thực tế Công ty TNHH Trung Đức bán xin măng theo giá thấp hơn giá quy định của Công ty xi măng CHINFONG nên dẫn đến thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra. Cục thuế thành phố Hải Phòng không giải quyết hoàn thuế GTGT trong trường hợp này cho Công ty TNHH Trung Đức. Công ty TNHH Trung Đức phải lấy thu nhập từ tiền thưởng khuyến mại do Công ty xi măng CHINFONG Hải Phòng thưởng để bù đắp vào số tiền chênh lệch giữa giá bán thực tế và giá bán quy định của Công ty xi măng CHINFONG Hải Phòng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2099 TCT/NV1 ngày 28/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Trung Đức

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.097
DMCA.com Protection Status