Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2099/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 26/05/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2099/TCT-KK
V/v Triển khai chỉ đạo của TTCP, Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử đạt 99% với gần 80% số hồ sơ hoàn thuế giá trị giá tăng (GTGT) thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau được cơ quan thuế giải quyết hoàn nhanh chóng trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn của người nộp thuế (NNT). Việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng chậm, muộn trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT của NNT gây bức xúc dư luận.

Nhằm đảm bảo việc hoàn thuế GTGT chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, tại Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo “Bộ Tài chính khẩn trương kiểm tra, đánh giá đôn đốc Tổng cục Thuế thực hiện ngay, không chậm trễ, hướng dẫn các hồ sơ xem xét xin hoàn thuế GTGT một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 470/CĐ-TTg nêu trên, ngày 26/5/2023, Bộ Tài chính đã có công văn số 5427/BTC-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng gửi đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẩn trương thực hiện, chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải “kịp thời giải quyết các hồ sơ hoàn thuế GTGT đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo ngay các đơn vị có hướng dẫn, thực hiện hoàn thuế GTGT đối với các hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện việc sử dụng hóa đơn giả, trục lợi trong hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Tổng cục Thuế yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế khẩn trương thực hiện ngay, không chậm trễ một số công việc sau đây:

1. Đồng chí Cục trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý hoàn thuế GTGT trên địa bàn, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thuế đúng thẩm quyền, đúng pháp luật quy định, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp; có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã tiếp nhận từ NNT và được phân loại thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau, đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của NNT đúng thời hạn quy định, đúng đối tượng và trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật quản lý thuế.

2. Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đã kiểm tra, xác minh số thuế đủ điều kiện hoàn thì khẩn trương ban hành quyết định hoàn thuế cho doanh nghiệp, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đang kiểm tra, xác minh số thuế đủ điều kiện hoàn thì phải thông báo cho NNT về tiến độ giải quyết hồ sơ, dự kiến thời gian sẽ giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế đảm bảo công khai, minh bạch. Đối với số thuế đã có kết quả kiểm tra, xác minh thì khẩn trương giải quyết hoàn thuế cho NNT theo quy định tại Điều 34 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính, không chờ xác minh toàn bộ mới giải quyết hoàn thuế cho NNT.

3. Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã chuyển cơ quan điều tra thì phải có thông báo bằng văn bản cho NNT được biết và căn cứ kết luận của cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định pháp luật theo Điều 34, Điều 35 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

4. Đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT đang có vướng mắc, phản ánh của các Hiệp hội, doanh nghiệp: tổ chức đối thoại ngay với Hiệp hội, doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 29/5/2023 đến ngày 2/6/2023 để làm rõ vướng mắc, tổng hợp báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế; chủ động xử lý, giải quyết các vướng mắc trong thẩm quyền của Cục Thuế, trường hợp vướng mắc vượt quá thẩm quyền xử lý của Cục Thuế thì báo cáo Tổng cục Thuế để được kịp thời hướng dẫn xử lý.

5. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo đúng thành phần, thủ tục hồ sơ quy định tại Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, trường hợp hồ sơ chưa được chấp thuận do chưa đủ thủ tục thì phải thông báo bằng văn bản cho NNT ghi rõ lý do không chấp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

6. Khẩn trương rà soát hồ sơ khai thuế GTGT của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và các doanh nghiệp dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn để hướng dẫn doanh nghiệp kê khai, nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo đúng quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính để doanh nghiệp chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho Cơ quan thuế khi tiếp nhận hồ sơ, tránh việc hồ sơ chưa đáp ứng thủ tục khi gửi đến Cơ quan thuế.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn đối với quyết định hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau nhằm kịp thời phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, trục lợi trong hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với số tiền thuế đã hoàn đang chờ kết quả trả lời, xác minh của các cơ quan có liên quan, cơ quan Thuế phải nêu rõ trong biên bản kiểm tra, kết luận thanh tra về việc chưa đủ căn cứ kết luận số tiền thuế đủ điều kiện hoàn thuế. Khi có kết quả trả lời, xác minh của các cơ quan có liên quan, cơ quan Thuế xác định số tiền thuế đã hoàn không đủ điều kiện được hoàn thuế thì ban hành Quyết định về việc thu hồi hoàn thuế và xử phạt, tính tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định tại Điều 77, Điều 113 Luật Quản lý thuếĐiều 39 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

8. Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo bộ phận tuyên truyền hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời nắm bắt và thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai ngay và nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng BTC Hồ Đức Phớc (để b/c);
- Thứ trưởng BTC Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lãnh đạo TCT (để chỉ đạo t/h);
- Cục Vụ/đơn vị thuộc và trực thuộc TCT;
- Lưu: VT, KK, VP (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

THE MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 2099/TCT-KK
Re: Initiation of the direction of the Prime Minister and the Ministry of Finance on VAT refund

Hanoi, May 26, 2023

 

To: Directors of Tax Departments of provinces and centrally affiliated cities.

In recent times, the General Department of Taxation has initiated a program that has led to 99% of tax refunds being made electronically. Particularly, approximately 80% of value-added tax (VAT) refund claims eligible for refund before inspection are being promptly processed and addressed within six working days of receiving complete applications from taxpayers. Prompt tax refund settlements, in compliance with the Tax Administration Law, enable enterprises to improve capital turnover, enhance efficiency in capital utilization, and foster production, commerce, and export development. However, taxpayers are still experiencing delayed settlement of their VAT refund claims, leading to public displeasure.

To ensure strict compliance with VAT refund regulations and facilitate business operations, in Official Dispatch No. 470/CD-TTg dated May 26, 2023 on the continuation of drastical and effective implementation of tasks and solutions to resolve production and business issues for the public and enterprises, the Prime Minister directed “the Ministry of Finance to urgently inspect, evaluate, and urge the General Department of Taxation to promptly and effectively guide the application process for VAT refunds”.

Implementing the direction of the Prime Minister at Official Dispatch No. 470/CD-TTg above, on May 26, 2023, the Ministry of Finance issued Official Letter No. 5427/BTC-VP announcing the Minister's direction to the Director General of the General Department of Taxation to urgently implement the Dispatch and direct the Tax Departments of the provinces and centrally affiliated cities to “promptly process VAT refund applications to eligible applicants in accordance with the law. Once approved, we provide guidance and refund the VAT to eligible applicants without delay; strengthen inspection to detect the use of fake invoices and profiteering in tax refund to appropriate state budget, and take strict legal actions against those who violate the law”.

The General Department of Taxation has requested the Director of the Department of Taxation to perform the following tasks without delay:

1. The Director shall take full responsibility for the management of VAT refund in the area, direct the tax refund in accordance with the authority and in line with the law, avoid backlog of tax refund applications in process, which leads to public displeasure; allocate adequate resources, urge the affiliated units to expedite the inspection process of tax refund applications that have been received and categorized as inspection before refunding tax. The tax refund must be given to eligible applicants and eligible cases within the prescribed time limit as per the law on taxes and tax administration.

2. Once the eligible tax refund amount in a VAT refund application has been verified, the tax authority must promptly issue a decision on the refund to the enterprise within the prescribed time limit.

If the eligible tax refund amount in a VAT refund application has been in verification process, the taxpayer should receive regular updates on the status of their refund application and estimated processing time, communicated publicly and transparently. Once the eligible tax refund amount has been verified, the tax refund shall be given promptly as per Article 34 of Circular No. 80/2021/TT-BTC dated September 29, 2021 of the Ministry of Finance, before the tax refund application is fully verified.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Regarding VAT refund applications against which associations and businesses file complaints: hold an immediate dialogue with associations and businesses during the period from May 29, 2023 to June 2, 2023 to clarify the issues raised, summarize the complaints, and report the results to the General Department of Taxation. The Tax Department will proactively seek to resolve any issues that fall within its competence. In case the complaints are beyond the competence of the Tax Department, they shall report them to the General Department of Taxation for guidance.

5. An application for VAT refund is only received if it includes all the required forms and is submitted in line with the procedures specified in Article 28 of Circular No. 80/2021/TT-BTC. If the application is not approved due to insufficient procedures, the taxpayer must be notified in writing with a clear explanation for the rejection as prescribed in Article 32 of Circular No. 80/2021/TT-BTC dated September 29, 2021 of the Ministry of Finance.

6. Urgently review VAT declaration applications of enterprises engaged in production and business activities of goods, and services for export, and project-based enterprises in the area, and guide them in submitting applications for tax refund in compliance with regulations.

Strengthen the propagation of policies on tax refund applications and procedures in Circular No. 80/2021/TT-BTC dated September 29, 2021 of the Ministry of Finance so that enterprises can be proactive in preparing tax refund applications and ensure that their applications meet all necessary procedures before submitting them to tax authorities, which enables tax authorities to receive applications easily.

7. Strengthen the post-refund inspection of tax refund decisions to promptly detect the use of illegal invoices or illegal use of invoices, profiteering in tax refund in order to appropriate state budget, and take strict legal actions against those who violate the law. As for the refunded tax amount pending the response and verification results from the relevant agencies, the tax authority must clearly state in the inspection report/conclusion that there are insufficient grounds for that tax amount to be refunded. If the verification results from the relevant agencies show that the refunded tax amount is not eligible for refund, then the tax authority shall issue a decision on revocation of the tax refund, and impose a fine and late payment interest (if any) as prescribed in Articles 77, Article 113 of the Law on Tax Administration and Article 39 of Circular No. 80/2021/TT-BTC of the Ministry of Finance.

8. The Tax Department's Director shall direct the Communication Division to guide and support taxpayers in understanding and implementing policies regarding tax extensions, exemptions, reductions of taxes, fees, charges, and land rents approved by competent authorities. This will aid individuals and businesses, and boost production and commerce in the area.

The General Department of Taxation hereby requests the Directors of the Tax Departments of the provinces and centrally affiliated cities to implement the directives mentioned above promptly and with due diligence./.

 ...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2099/TCT-KK ngày 26/05/2023 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.352

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!