Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2080/TCT-PCCS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2080/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2080/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 2385/CT-TTr2 ngày 20/06/2006 và công văn số 1476/CT-TTr ngày 03/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế GTGT đối với nguyên liệu phụ gia công hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần may xuất khẩu Vũng Tàu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài;

Trường hợp Công ty cổ phần may xuất khẩu Vũng Tàu khi thanh khoản số nguyên liệu theo Hợp đồng gia công đã phát sinh một số khoản mục nguyên phụ liệu của khách hàng nước ngoài giao thêm cho Công ty để thực hiện hoạt động gia công nhưng không có chứng từ, hoá đơn chứng minh nguồn gốc số nguyên phụ liệu và không được thể hiện trong sổ sách kế toán của Công ty thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra các hợp đồng gia công xuất khẩu và các chứng từ có liên quan xác định:

- Trường hợp bên nhận gia công sử dụng nguyên vật liệu của bên thuê gia công, có thoả thuận trong hợp đồng gia công (hoặc phụ lục hợp đồng) về nguồn cung cấp và thực hiện kê khai với cơ quan hải quan theo quy định quản lý hàng gia công, có chứng từ chứng minh nguồn gốc số nguyên vật liệu bằng nguồn hàng nhập khẩu là do bên thuê gia công giao Công ty theo hợp đồng gia công (hoặc phụ lục hợp đồng) thì không thu thuế GTGT.

- Trường hợp Công ty trực tiếp mua từ nước ngoài hoặc mua trong nước để cung ứng cho hợp đồng gia công (hoặc phụ lục hợp đồng), có thoả thuận trong hợp đồng gia công (hoặc phụ lục hợp đồng) và thực hiện kê khai, đăng ký với cơ quan hải quan theo dõi theo quy định quản lý hàng gia công xuất khẩu thì:

+ Đối với số nguyên phụ liệu nhập khẩu từ nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

+ Đối với số nguyên vật liệu mua trong nước thuộc đối tượng nộp thuế GTGT, Công ty được kê khai, khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến các hoá đơn mua nguyên vật liệu này nếu đáp ứng các quy định về điều kiện và hồ sơ hoàn thuế hàng gia công xuất khẩu theo quy định tại điểm d.1 mục II và tại điểm 2 mục II phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nói trên.

- Trường hợp bên nhận gia công không có chứng từ, hoá đơn để chứng minh được nguồn gốc của số nguyên vật liệu theo hợp đồng gia công (hoặc phụ lục hợp đồng) như hai trường hợp đã nêu trên và việc cung ứng nguyên vật liệu không được thoả thuận trong hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng) gia công đã kê khai với cơ quan hải quan thì Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT cho số nguyên vật liệu này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP may XK Vũng Tàu
(848 Bình Giã, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu)
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2080/TCT-PCCS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.160
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125