Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2074/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2074/TCHQ-KTTT
V/v Miễn phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải phòng;
- Công ty Công nghiệp Tàu thủy Bến Kiền.
(Song Mai, An Hồng, An Hải, Hải Phòng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/BKS-KTTC ngày 22/02/2008 và công văn số 017/BKS-KTTC ngày 28/02/2008 của Công ty Công nghiệp Tàu thủy Bến Kiền về việc đề nghị miễn tiền phạt chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, chênh lệch giá và xin giải tỏa cưỡng chế tiền nộp phạt thuế tiêu thụ đặc biệt, chênh lệch giá đối với vật tư máy móc thiết bị để đóng tàu xén thổi. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cố ý kiến như sau:

1. Về đề nghị miễn tiền phạt chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, chênh lệch giá:

Theo qui định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn có liên quan thì trường hợp của Công ty Công nghiệp Tàu thủy Bến Kiền chậm nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt và chênh lệch giá phát sinh tiền phạt chậm nộp nêu tại công văn số 10/BKS-KTTC ngày 22/02/2008, không thuộc đối tượng miễn phạt chậm nộp thuế. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn Công ty nộp đủ số tiền phạt chậm nộp theo qui định.

2. Về việc xin giải tỏa cưỡng chế tiền nộp phạt thuế tiêu thụ đặc biệt, chênh lệch giá đối với vật tư máy móc thiết bị để đóng tàu xén thổi nêu tại công văn số 017/BKS-KTTC ngày 28/02/2008 của Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Bến Kiền:

Tại công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể việc xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 01/07/2007, trong đó có nội dung cưỡng chế đối với nợ phạt chậm nộp (điểm 2 công văn). Do đó đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Công ty Công nghiệp Tàu thủy Bến Kiền biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2074/TCHQ-KTTT ngày 06/05/2008 về việc miễn phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.061

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!