Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2064/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị phòng cháy chữa cháy

Số hiệu: 2064/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2064/TCT-DNK
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006

 

Kính gửi:

- Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa
(đ/c: 292 B Trường Thi - Phường Trường Thi – Tp. Thanh Hóa)
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn đề ngày 09/01/2006 của Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị phòng cháy chữa cháy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng và mức thuế suất thuế GTGT của nhóm, mặt hàng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh Mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì:

+ Bình dập lửa đã nạp hoặc chưa nạp thuộc nhóm có mã số 8424.10 áp dụng thuế sấut thuế GTGT là 5%.

+ Bộ phận của bình dập lửa thuộc nhóm có mã số 8424.90 áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

+ Bột, bọt chữa cháy; nội quy phòng cháy chữa cháy; hệ thống báo cháy tự động áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Công văn này thay thế hướng dẫn về thuế suất của hàng hóa cùng loại nêu tại công văn số 964/TCT-DNNN ngày 16/3/2006 của Tổng cục Thuế trả lời về thuế suất thuế GTGT. Trường hợp trước ngày công văn này có hiệu lực, các đơn vị đã thực hiện ghi thuế suất thuế GTGT theo hướng dẫn tại công văn số 964/TCT-DNNN ngày 16/03/2006 của Tổng cục Thuế thì không Điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2064/TCT-DNK ngày 12/06/2006 của Tổng Cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị phòng cháy chữa cháy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.124

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250