Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2062/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ an ninh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2062/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 13/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2062/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế GTGT hàng NK phục vụ an ninh

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Công an.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 317/BCA-V22 ngày 25/02/2015 và hồ sơ kèm theo của Bộ Công an về việc miễn thuế nhập khẩu lô hàng phục vụ an ninh cho Bộ Công an; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Qua nghiên cứu hồ sơ, mặt hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 100197564022 ngày 10/11/2014 tại Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng KVII- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng là quả nổ tạo khói chống tia hồng ngoại, thuộc mã số 93069000, có thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%. Do đó, đơn vị nhập khẩu là Liên hiệp Khoa học sản xuất công nghệ cao viễn thông - tin học (HTI) không phải nộp thuế nhập khẩu cho lô hàng này.

2/ Căn cứ quy định tại Khoản 18 Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng; thì: “Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo Danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh do Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Hồ sơ, thủ tục đối với vũ khí, khí tài nhập khẩu không phải chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩn, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3/ Lô hàng trên thuộc đối tượng phải trừ lùi hạn ngạch nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Công an được biết và hướng dẫn các đơn vị liên quan liên hệ với Cục Hải quan địa phương (nơi đăng ký tờ khai hải quan) để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Ng. Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT/TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2062/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ an ninh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.539
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236