Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 206/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 11/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT
V/v đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên toàn quốc, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) xin thông tin đến UBND tỉnh Tiền Giang tình hình triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC) trên địa bàn tỉnh như sau:

Theo số liệu thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, số lượng phương tiện xe cơ giới trên địa bàn thành phố là 38.717 phương tiện. Theo thống kê của các nhà cung cấp dịch vụ, số lượng phương tiện dán thẻ đầu cuối đến hết ngày 30/12/2021 là 19.271 (chiếm 49,77%).

Trên cơ sở tình hình triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh, để triển khai thực hiện Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại văn bản số 8544/VPCP-CN ngày 22/11/2021 và văn bản số 9257/VPCP-CN ngày 20/12/2021 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục ĐBVN kính đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Sở GTVT và các đơn vị có liên quan triển khai nội dung sau:

Tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện giao thông trên địa bàn thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ phải dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí ; chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dán thẻ đầu cuối khi chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện; bảo đảm đến tháng 6 năm 2022 đạt tối thiểu 90% phương tiện giao thông thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ được dán thẻ đầu cuối để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Tổng cục ĐBVN kính đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- PTCT Nguyễn Mạnh Thắng (để c/đ);
- Cục Đăng kiểm VN (để ph/h);
- Sở GTVT tỉnh Tiền Giang;
- Các Vụ: PC-TT, TC;
- Cục QLĐB IV;
- Lưu VT, KHCN,MT&HTQT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 206/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 11/01/2022 về đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.100

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!